Retina ameliyatı ne kadar sürede tamamlanıyor?

-Retina ameliyatı 1.5 saat içerisinde tamamlanıyor.

Şekerin retinaya olan etkisi nedir?

-Şekerin etkisi, retinada yırtılmaya kadar gidebilir.Şeker hastalarının yılda en az bir kez retina muayenesinden geçmesi gerekmektedir.

Sarı nokta hastalığında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

-Risk altındaki kişiler düzenli göz dibi muayenesi olmalı. Bir takım önlemlerle sarı noktada mevcut hastalığın ilerlemesini önlemek mümkün.

Retina hastalığında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

-Gözde bulunan en önemli dokulardan olan retinanın yırtılmasına bağlı olarak gelişen retina dekolmanının tedavisinde, “vitrektomi” ameliyatıyla başarılı sonuçlar alınabilir.

Erken doğumdaki göz hastalıkları riski nedir?

-Dış ortamın yüksek oksijeni buna hazır olmayan ve gelişimini tamamlamamış sinir ve damarları olumsuz etkiler. Bir süre sonra bu körlüğe kadar gidebilir. Bu hastalığa prematür retinopatisi denmektedir. Kesin kural olmamakla beraber, özellikle 36 haftadan önce ve 2000 gramın altındaki doğumlarda prematür retinopatisi riski mevcuttur.

Katarakt hangi yaş aralıklarında görülür?

-Katarakt sık olarak yaşlılarda olmakla beraber, bebeklerde, çocuklar ve gençlerde de görülebilmektedir.