Prof.Dr. Tansu Erakgün

Yayınlar

1. Kayıkçıoğlu Ö, Erkin EF, Erakgün T, ‘The influence of religious fasting on basal tear secretion and tear break-up time’ International Ophthalmology, 22, 67-69 (1998)
(ISSN: 0165-5701) (1998 yılı SCI-E dergisi)

2. Kaşkaloğlu M, Erakgün T, ‘Clinical results of implantation of the Medevec mini-loop haptic anchor plate foldable lenses’ International Ophthalmology, 22, 129-132 (1998)
(ISSN:0165-5701) (1998 yılı SCI-E dergisi)

3. Kayıkçıoğlu Ö, Kayıkçıoğlu M, Erakgün T, Güler C, ‘Electrocardiographic changes during subconjunctival injections’, International Ophthalmology, 23, 37-41 (1999)
(ISSN:0165-5701) (1999 yılı SCI-E dergisi)

4-  Üretmen Ö, Akkın C, Erakgün T, Killi R, ‘Color doppler imaging of choroidal circulation in patients with asymmetric age related macular degeneration’, Ophthalmologica, 217, 137- 142 (2003)
(ISSN: 0030- 3755) (2003 yılı SCI- E dergisi)

5- Afrashi F, Erakgün T, Köse S, Ardıç K, Menteş J, ‘Blue-on-yellow perimetry versus achromatic perimetry in type 1 diabetes mellitus without retinopathy’, Diabetes Research and Clinical Practice 2003 Jul;61(1):7-11. (ISSN: 0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)

6- Menteş J, Erakgün T, Afrashi F, Kerci G, ‘The incidence of cystoid macular edema after uncomplicated phacoemulsification’, Ophthalmologica 2003 Nov-Dec;217(6):408-12. (ISSN: 0030- 3755) (2003 yılı SCI- E dergisi)

7- Erakgün T, Afrashi F, Nalbantgil S, Özbaran M, Menteş J, ‘Asymptomatic Cytomegalovirus Retinitis after Cardiac Transplantation’, Ophthalmologica 2003 Nov-Dec;217(6):446-50 (ISSN: 0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)

8- Afrashi F, Erakgun T, Akkın C, Kaskaloglu M, Mentes J. Conventional buckling surgery or primary vitrectomy with silicone oil tamponade in rhegmatogenous retinal detachment with multiple breaks. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004 Apr;242(4):295-300. Epub 2004 Jan 9 (ISSN: 0721-832X) (2004 yılı SCI-E dergisi)

9- Afrashi F, Erakgun T, Uzunel D, Ments J, Kose S, Akın C. Comparison of achromatic and blue-on-yellow perimetry in patients with resolved central serous chorioretinopathy. Ophthalmologica. 2005 Jul-Aug;219(4):202-5 (ISSN: 0030-3755) (2005 yılı SCI-E dergisi)

10- Erakgun T, Egrilmez S. Prognostic factors of vitrectomy in posterior segment intraocular foreign bodies. J Trauma 2008 Apr;64(4):1034-7 (ISSN: 0022-5282) (2008 yılı SCI-E dergisi)

11- Erakgun T, Egrilmez S. Surgical outcomes of transconjunctival sutureless 23-gauge vitrectomy with silicone oil injection. Indian J Ophthalmol 2009 Mar-Apr;57(2):105-9 (ISSN: 0301-4738) (2009 yılı SCI-E dergisi)

12- Tansu E, Serhad N. Optical coherence tomography after pars plana vitrectomy for retinal detachment related to choroidal coloboma. Retina 2010 Jul-Aug;30(7):1078-83 (ISSN: 0275-004X) (2010 yılı SCI-E dergisi)

SCI tarafından taranan dergilerde teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar

13- Erakgün T, Ateş H, Akkın C, Kaşkaloğlu M, ‘A simple “lasso” for intraocular foreign bodies’, Ophthalmic Surgery and Lasers, 30, 63-66 (1999)
(ISSN: 0022-023X) (1999 yılı SCI-E dergisi)

14- Erakgün T, Kayıkçıoğlu Ö, Akkın C, ‘MVR knife with a hole at the tip for secondary IOL implantation’, Journal of Cataract and Refractive Surgery, 26, 1700-1701 (2000) (Letter to the editor)
(ISSN: 0886-3350) (2000 yılı SCI-E dergisi)

15- Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Kayıkçıoğlu Ö, ‘A simple closed chamber technique for repair of traumatic iridodialysis in phakic eyes’, Ophthalmic Surgery and Lasers, 32, 83-85 (2001)
(ISSN: 0022-023X) (2001 yılı SCI-E dergisi)

16- Erakgün T, Akkın C, ‘Fiberoptic illuminator assisted conventional retinal detachment surgery’, Retina, 21, 97 (2001)
(ISSN: 0275-004X) (2001 yılı SCI-E dergisi)

17- Erakgün T, Kayıkçıoğlu Ö, ‘Double-cystotome capsulorhexis technique in pediatric cataracts’, Journal of Pediatric Ophthalmology and  Strabismus, 38, 103-104 (2001)
(ISSN: 0191-3913) (2001 yılı SCI-E dergisi)

18- Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, Güler C, ‘Trypan blue mixed with sodium hyaluronate for capsulorhexis’, Journal of  Cataract and Refractive Surgery, 27, 970 (2001)
(ISSN: 0886-3350) (2001 yılı SCI-E dergisi)

19- Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, ‘A novel suture technique in stellate corneal lacerations’, Ophthalmic Surgery and Lasers, 32, 436-437 (2001)
(ISSN: 0022-023X) (2001 yılı SCI-E dergisi)

20- Akkın C, Erakgün T, ‘Marked MVR knife for vitreoretinal surgery’, Retina, 23, 270-271 (2003)
(ISSN: 0275-004X) (2003 yılı SCI-E dergisi)

21- Erakgün T, Akkın C, Menteş J, ‘Management of the posterior segment foreign bodies with a simple snare’, Retina 2003 Dec;23(6):858-60.
(ISSN: 0275-004X) (2003 yılı SCI-E dergisi)

22- Kayıkcıoglu O, Egrilmez S, Emre S, Erakgun T. Human cataractous lens nucleus implanted in a sheep eye lens as a model for phacoemulsification training. J Cataract Refract Surg. 2004 Mar;30(3):555-7 (ISSN: 0886-3350) (2004 yılı SCI-E dergisi)

23- Erakgun T, Akkın C, Afrashi F. Illuminated endochopper in the management of posteriorly dislocated lens nucleus. J Cataract Refract Surg. 2005 Sep;31(9):1697-8 (ISSN: 0886-3350) (2005 yılı SCI-E dergisi)

SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler

24- Afrashi F, Akkın C, Egrilmez S, Erakgun T, Mentes J. Anatomic outcome of scleral buckling surgery in primary rhegmatogenous retinal detachment. Int Ophthalmol. 2005 Jun;26(3):77-81. Epub 2006 Sep 7 (2005 yılı Index Medicus dergisi)

SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not ve
editöre mektup türünden yayınlar

25- Akkın C, Erakgün T, ‘An alternative technique in positioning scleral buckles in the retinal detachment surgery’, International Ophthalmology, 24, 185-186 (2003)
(ISSN: 0165-5701) (2003 yılı Index Medicus dergisi)

SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli
dergilerde yayınlanan makaleler

1. Avşar R, Kaşkaloğlu M, Erakgün T, Akkın C. ‘STAAR TM AA4203 V Plate Haptik ve STAAR TM AQ2010 üç Parçalı Silikon Lensleri ile Klinik Sonuçlarımız’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 1997; 27: 238- 241
(ISSN: 1300- 654)

2. Erakgün T, Ateş H, Ateş Y, Haznedaroğlu G, ‘Delphi Perimetrisi :Glokomda Görme Alanı Değerlendirmesinde Pratik Bir Yöntem Olarak Geçerliliği’, MN Oftalmoloji 1998; 5: 191- 194
(ISSN: 1300- 4786)

3. Kayıkçıoğlu Ö, Kayıkçıoğlu M, Erakgün T, Güler C, ‘İndirekt Oftalmoskopi ve Goldmann Üç Aynalı Kontakt Lens Muayeneleri Esnasında Okülokardiyak Refleksin İncelenmesi’, MN Oftalmoloji 2000; 7:120- 122
(ISSN: 1300- 4786)

4. Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, Eğrilmez S, Akkın C, ‘Göz Damlası Kullanımının El Dominansı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000; 30: 645- 648
(ISSN: 1300- 654)

5.  Akkın C, Uçak E, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J, ‘İdiyopatik tam kat makula deliği olgularında göz içi basıncı’, MN Oftalmoloji 2000; 7: 323-326
(ISSN: 1300- 4786)

6. Erakgün T, Kaşkaloğlu M, ‘Topikal anestezi ile fakoemülsifikasyon: ilk sonuçlarımız’, MN Oftalmoloji 2000; 7: 327-329
(ISSN: 1300- 4786)

7. Akkın C, Erakgün T, ‘Afak gözlerde sekonder katlanabilir intraoküler lens implantasyonu’, MN Oftalmoloji 2000; 7: 334-337
(ISSN: 1300- 4786)

8. Akkın C, Emre S, Akalın T, Erakgün T, Kandiloğlu G, ‘Endolaser ile internal sklerostomi: Tavşan modelinde deneysel çalışma’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2001; 31: 173-177
(ISSN: 1300- 654)

9. Erakgün T, Üretmen Ö, Şen S, Emre S, Eğrilmez S, Akkın C, ‘Argon laser fotokoagülasyonda refraksiyona ve akomodasyona bağlı spot genişliği hataları’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2001; 10: 25-29
(ISSN: 1300- 0365)

10. Erakgün T, Ateş H, Üretmen Ö, Andaç K, ‘Behçet hastalığında arka segment bulguları’, MN Oftalmoloji 2001; 8: 38-40
(ISSN: 1300- 4786)

11. Kayıkçıoğlu Ö, Vatansever S, Erakgün T, Özbilgin K, Güler C, ‘Atropinizasyonun gelişen tavşan gözlerinde oluşturduğu değişiklikler’, MN Oftalmoloji 2002; 9: 367-370
(ISSN: 1300- 4786)

12. Eğrilmez S, Akkın C, Erakgün T, Yağcı A, ‘Görme Keskinliğinin değerlendirilmesinde standardizasyon ve kapsamlı bir denklik tablosu’, Türk  Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 132-136
(ISSN: 1300- 654)

13. Erakgün T, Ünsal E, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C, ‘Topikal anestezi altında vitreus içine gaz uygulaması sırasında oluşan okülokardiyak refleks’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 791-795
(ISSN: 1300- 654)

14. Akkın C, Üretmen Ö, Erakgün T, Emre S, ‘Fakoemülsifikasyon sırasında vitreusa disloke olan nukleus parçalarında tedavi sonuçları’, Retina-Vitreus 2002; 10: 127-134
(ISSN:1300- 1256)

15. Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Ardıç K, ‘Semptomatik retina yırtıklarında laser fotokoagülasyon başarısını etkileyen faktörler’, Retina-Vitreus 2002; 10, 156-163
(ISSN:1300- 1256)

16. Erakgün T, Menteş J, Akkın C, Afrashi F, ‘Submakuler hemorajide vitreus içi gaz tamponadı ile yer değiştirme’, Retina-Vitreus 2002; 3: 242-248
(ISSN:1300- 1256)
17. Yalaz M, Arslanoğlu S, Erakgün T, Yurtsever S, Akisu M, Akkın C, Menteş J, Kültürsay N, ‘Prematüre retinopatisi risk faktörleri ve koruyucu önlemler’, Türkiye Klinikleri Pediatri 2003; 12: 1-8
(ISSN: 1300-0381)

18. Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Pamukçu K, Akkın C, Menteş J, ‘Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sonrasında gelişen oküler hareket bozuklukları ve binoküler fonksiyon‘, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003; 33 /1): 291-296
(ISSN: 1300- 654)

19. Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C, ‘Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003; 33 (3): 341-345
(ISSN: 1300- 654)

20. Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, Kaşkaloğlu M, ‘Makula tutulumlu yırtıklı retina dekolmanı olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi’, MN Oftalmoloji 2004; 11 (1): 54-57
(ISSN: 1300- 4786)

21. Üretmen Ö, Erakgün T, Köse S, Akkın C, Pamukçu K, ‘Şaşılık ameliyatı geçirmiş olgulardaki korioretinal muayene sonuçlarımız‘, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2003; 33 (4): 554-560
(ISSN: 1300- 0365)

22. Erakgün T, Nalçacı S, Menteş J, Özmen D, Turgan N, Akkın C, ‘Eksüdatif tip yaşa bağlı makula dejeneresansında antioksidan indeks ve aterosklerotik risk faktör tayini’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003; 33 (2/1): 278-284
(ISSN: 1300- 654)

23. Erakgün T, Emre S, Menteş J, Eğrilmez S, Akkın C, ‘Santral seröz koriyoretinopati: Demografik, klinik, anjiografik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003; 33 (3): 386-393
(ISSN: 1300- 654)

24. Akkın C, Emre S, Erakgün T, Kerci G, ‘Laser uygulamaları ile psödofak gözde refraksiyon ve lens pozisyonu değişimi: Model gözde deneysel çalışma’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003; 33 (3): 341-345
(ISSN: 1300- 654)

25. Menteş J, Afrashi F, Azarsız S, Erakgün T, Akkın C. Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve flöresein anjiografik bulgular, Retina Vitreus 2004; 12 (1): 37-41
(ISSN:1300- 1256)

26.   Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C. ‘Prematüre Bebeklerde Prematüre Retinopatisi Tarama Sonuçları’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005; 35(2): 150-154
(ISSN: 1300- 654)

27. Afrashi F, Erakgün T, Köse S, Civan B, Menteş J.   Makula Deliklerinde Desen Dönüşümlü Görsel Uyarılmış Potansiyeller, MN-Oftalmoloji Dergisi 2005; 12 (1): 42-44
(ISSN: 1300- 4786)

28. Palamar M, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J.Eksudadif yaşa bağlı makula dejeneresansının doğal seyrinde gelişen skar ile fotodinamik tedavi sonrası gelişen skarların karşılaştırılması, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2007; 37 (4): 286-292
(ISSN: 1300- 654)

SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli
dergilerde yayınlanan derlemeler

1- Erakgün T, Vitreoretinal Cerrahide Aydınlatma Sistemleri, Retina Vitreus (Özel Sayı) 2007; 15: 5-7
(ISSN:1300- 1256)

2- Erakgün T. Vitreoretinal cerrahide vital boyalar. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji (Özel Sayı) 2009; 2 (2): 24-28
(ISSN: 1300- 0365)

SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli
dergilerde yayınlanan olgu sunumları

1-  Erakgün T, Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, ‘Yüksek basınçlı su ile oluşan göz yaralanmaları’, MN Oftalmoloji 2004; 11(2):174-176
(ISSN: 1300- 4786)

2- Erakgün T, Menteş J, ‘Silikon Göziçi Lensi Üzerinde Katlama Penseti İzi: Üç Yıllık Bir Olgu Takibi’, MN Oftalmoloji 2001; 8: 311-312
(ISSN: 1300- 4786)

SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli
dergilerde yayınlanan teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar

1- Kayıkçıoğlu Ö, Örsel T, Erakgün T, ‘Korneal Yabancı Cisim Çıkarmada Yeni Bir Yöntem’, MN Oftalmoloji 1998; 5: 414
(ISSN: 1300- 4786)

2- Akkın C, Emre S, Erakgün T, Kerci G, ‘Temel göz muayeneleri ve uygulamaları için pratik bir model’, Türk Oftalmoloji Gazetesi 2001; 31: 441-446
(ISSN: 1300- 654)

3- Erakgün T, Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö, Eğrilmez S, ‘Fakoemülsifikasyon cerrahisinde trapezoidal saydam kornea kesisi’, MN Oftalmoloji 2001; 8: 202-204
(ISSN: 1300- 4786)

4- Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, Güler C, ‘İntraoküler enjeksiyonlarda çift-şırınga tekniği’, MN Oftalmoloji 2001; 8: 320-321
(ISSN: 1300- 4786)

5- Kayıkçıoğlu Ö, Güler C, Erakgün T, ‘Katarakt cerrahisi için pratik bir irrigasyon- aspirasyon kanülü’, MN Oftalmoloji 2002; 9: 401-402
(ISSN: 1300- 4786)

1- Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Ders Notları Kitabı
İzmir Güven Kitabevi 2007
Editör: Prof.Dr.Cezmi Akın

Kitap Bölümü: Oftalmolojide Semiyoloji sf: 35-42 Erakgün T

2- Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Ders Notları Kitabı
İzmir Güven Kitabevi 2007
Editör: Prof.Dr.Cezmi Akın

Kitap Bölümü: Oftalmolojide İlaçlar ve Veriliş Yolları sf: 185-194 Erakgün T

3- Çocuk Acil Tıp Kitabı
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (basım aşamasında)
 

Bölüm Editörü: Prof.Dr.Murat Karaçorlu
Kitap Bölümü: Gözde Yabancı Cisim. Tansu Erakgün

Kitap Çevirmenliği

1- Vitreus Cerrahisinde Silikon Kullanımı; Peter J Kertes ve Gholam Peyman- Çeviri; Tansu Erakgün, Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri, Çeviri Editörleri Karaçorlu M, Karaçorlu SA, Özdemir H, Şentürk F, Hayat Tıp Kitapçılık, 2007, S: 187-200

1-Erakgün T, Ateş H, Ateş Y, Haznedaroğlu G, Çakmaklı Z, ‘Glokomda görme alanı değerlendirmesinde yeni ve pratik bir yöntem: Delphi perimetrisi (ilk sonuçlar)’, Türk Oftalmoloji Derneği XXX.Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 105-110, Antalya, 1996

2- Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Ateş H, Akkın C, ‘Topikal anestezi ile fakoemülsifikasyonda ilk sonuçlarımız’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXI.Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 31, İstanbul, 1996

3-Kaşkaloğlu M, Erakgün T, Avşar R, ‘Medevec VS 2UV™ lensleri ile erken klinik sonuçlarımız’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXI.Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 116, İstanbul, 1996 (15)

4- Cezmi Akın, Gökhan Kerci, Sinan Emre, Tansu Erakgün. Laser Uygulamaları ile Psödofak Gözde Refraksiyon ve Lens Pozisyonu Değişimi: Model Gözde Deneysel Çalışma. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 120, İzmir, 1999

5- Cezmi Akkın, Sinan Emre, Taner Akalın, Tansu Erakgün, Gülşen Kandiloğlu. Endolaser ile internal sklerotomi: Tavşan modelinde deneysel çalışma. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 110, İzmir, 1999

6- Erakgün T, Üretmen Ö, Emre S, Akkın C, ‘Argon laser fotokoagülasyonda refraksiyona bağlı spot genişliği hataları’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 131, Antalya, 2000

7- Erakgün T, Menteş J, Akkın C, ‘Submakuler hemoraji olgularında gaz tamponadı ile yer değiştirme: İlk sonuçlarımız’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 69-70, İzmir, 2001
8- Önder Üretmen, Tansu Erakgün, Kemal Pamukçu, Süheyla Köse, Cezmi Akkın. Şaşılık operasyonu geçirmiş olgularda saptanan koryoretinal değişiklikler. Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Ankara, 2002

9- Küçükceran E, Erakgün T, Menteş J, Afrashi F, Akkın C. Fakik komplike retina dekolman cerrahisinde vitrektomi ile vitrektomi+ serklaj bandı uygulamasının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 156, Antalya, 2005

10- Erakgün T, Demirkılınç E, Afrashi F, Akkın C, Menteş J. Skleral valv kesi ile sutürsüz silikon ekstraksiyonu: erken sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 160, Antalya, 2005

11- Palamar M, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J. Yaşa bağlı makula dejeneresansında doğal seyrinde gelişen skar ile fotodinamik tedavi uygulamaları sonrası gelişen skarların boyutları ve yakın-uzak görme keskinliği üzerine etkisinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 142, Antalya, 2005

12- Erakgün T,  Afrashi F, Menteş J, Akkın C. Arka segment yabancı cisimlerinde pars plana vitrektomi: Prognostik faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 155, Antalya, 2006

13- Erakgün T,  Afrashi F, Menteş J, Akkın C. Silikon yağı kullanımlı transkonjunktival 23G pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 139, Antalya, 2007

14- Esin Kırıkkaya, Tansu Erakgün, Jale Menteş, Filiz Afrashi, Cezmi Akkın. Yaşa bağlı makula dejeneresansı zemininde gelişen koroid neovaskülarizasyonunda tek başına bevacizumab ile fotodinamik tedavi ile kombine bevacizumab sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 131, Antalya, 2007

15- Nalcacı S, Erakgün T. 20-gauge transkonjonktival vitrektomi tekniğinde erken sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 179, Antalya, 2008

16- Helin Yaldız, Cezmi Akkın, Filiz Afrashi, Jale Menteş, Tansu Erakgün. Yaşa bağlı makula dejeneresansı hastalarında katarakt cerrahisinin mevcut lezyonun progresyonuna ve yaşam kalitesine etkileri. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 161, Antalya, 2008

17- Sedat Selim, Esat Çınar, Tansu Erakgün, Halil Ateş. Hidroksiklorokin retinopatisinde optik koherens tomografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 168, Antalya, 2008

18- Erakgün T, Nalcacı S. Vitreusa düşen lens parçalarının tedavisinde 20 gauge transkonjonktival vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 99, Antalya, 2009

19- Esin Kırıkkaya, Jale Menteş, Tansu Erakgün. Diabetik retinopatisi olmayan tip1 ve tip2 diabetes mellituslu hastalarda makuler kalınlık ve retina sinir lifi tabakası ölçümleri. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 67, Antalya, 2009

Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

1- Avşar R, Kaşkaloğlu M, Erakgün T, Akkın C, ‘STAAR TM AA4203 V Plate Haptik ve STAAR TM AQ2010 üç Parçalı Silikon Lensleri ile Klinik Sonuçlarımız’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXI.Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 108, İstanbul, 1996

2- Kaşkaloğlu M, Erakgün T, ‘Matür ve hipermatür kataraktlarda fakoemülsifikasyon sonuçları’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXI.Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 27, İstanbul, 1996

3- Akkın C, Erakgün T, ‘Afak gözlerde sekonder foldable intraoküler lens implantasyonu’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 150, İzmir, 1999

4- Akkın C, Avşar E, Erakgün T, Eğrilmez S, Menteş J, ‘İdyopatik makular hole olgularında göz içi basıncı’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 157, İzmir, 1999

5- Akkın C, Emre S, Kerci G, Erakgün T, ‘Temel göz muayeneleri ve uygulamaları için pratik bir model göz’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 185, İzmir, 1999

6- Erakgün T, Menteş J, ‘Altı olgu dolayısıyla oküler toxocariasis’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 168, Antalya, 2000

7- Akkın C, Erakgün T, Emre S, ‘Makula rotasyonu yapılan gözlerde siklotorsiyonel görüntü distorsiyonunu önlemek için pratik bir model’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 148, İzmir, 2001

8- Akkın C, Üretmen Ö, Erakgün T, Emre S, ‘Fakoemülsifikasyon sırasında vitreusa düşen nukleus olgularında tedavi sonuçları’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 165, İzmir, 2001

9- Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C, ‘Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 138, Ankara, 2002

10- Erakgün T, Emre S, Afrashi F, Menteş J, Akkın C, ‘Endoftalmide vitreoretinal cerrahi girişim sonuçlarımız’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 141, Ankara, 2002

11- Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akkın C, Menteş J, Kaşkaloğlu M, ‘Makula tutulumlu yırtıklı retina dekolmanı olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 140, Ankara, 2002

12- Aydoğan S, Menteş J, Akkın C, Afrashi F, Erakgün T, Kaşkaloğlu M. Konvansiyonel Retina Dekolmanı Cerrahisi Sonrasında Retinanın Floresein Anjiografi ile İncelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 364, Antalya, 2005

13- Küçükceran E, Afrashi F, Erakgün T, Menteş J, Akkın C. Epiretinal membran nedeniyle pars plana vitrektomi ve membran soyulması uygulanan hastalarda görsel sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 377, Antalya, 2006 (poster)

14- Hayırcı E, Erakgün T. Koroid kolobomu ile birliktelik gösteren retina dekolmanı cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 210, Antalya, 2007 (poster)

15- Şahbazov C, Üretmen Ö, Köse S, Erakgün T, Menteş J. Prematüre retinopatili bebeklerde şaşılık ve refraktif kusurlar. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 327, Antalya, 2007 (poster)

16- Yıldız H, Akın C, Afrashi F, Menteş J, Erakgün T. Yaşa bağlı makula dejeneresansı hastalarında katarakt cerrahisinin mevcut lezyonun progresyonuna ve yaşam kalitesine etkileri. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 161, Antalya, 2008

17- Erakgün T, Nalcacı S. Avize aydınlatma eşliğinde biport transkonjonktival vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 177, Antalya, 2009 (poster)

Ulusal ve uluslararası katılımlı konferans

1- Erakgün T. Ameliyathanede Hizmet Kalitesi. TOD İzmir Şubesi Aylık Toplantısı, Mayıs 2001

2- Erakgün T. Diyabetin sistemik takibi. Diyabetik Retinopati Sempozyumu, Kuşadası-Aydın, 2002

3- Erakgün T. Prematür Retinopatisinin Fizyopatolojisi. TOD İzmir Şubesi Aylık Toplantısı, Mayıs 2004

4- Erakgün T. Vitreoretinal cerrahide enstrümentasyon, kurs konuşması (Kurs: Temel pars plana vitrektomi teknikleri) TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005

5- Erakgün T. Penetran Travmalar. TOD İzmir Şubesi Aylık Toplantısı, Kasım 2005

6- Erakgün T. Vitreus Kanamalarında Cerrahi. TOD İzmir Şubesi Aylık Toplantısı, Ekim 2007

7- Erakgün T. Vitreoretinal Cerrahide Aydınlatmalar. XXVIII. Kış Sempozyumu, Uludağ-Bursa, Şubat 2007

8- Erakgün T. Nukleus ve İntraoküler Lens Drop (Katarakt Cerrahisinin Arka Segment
Komplikasyonları. TOD İzmir Şubesi Aylık Toplantısı, Kasım 2008

9- Erakgün T. Diyabet ve Göz. Diyabet ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Kuşadası, Aydın. Kasım 2008

10- Erakgün T. Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler. TOD Bursa Şubesi Aylık Toplantısı, Mayıs 2009

11- Erakgün T. Makula Deliği Cerrahisi. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kursu-4. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, 52, Antalya, 2009

12- Erakgün T. Klinik ve Tarama Kriterleri. Prematüre Retinopatisi Paneli. Retinanın Vasküler Hastalıkları. TOD Yaz Sempozyumu, Diyarbakır, Haziran 2010

13- Erakgün T. İnternal Tamponad Uygulamaları, Temel Pars Plana Vitrektomi Teknikleri. Vitreoretinal Cerrahi Kursu-2. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya  2010

14- Erakgün T. Canlı Cerrahi Katılımcı Paneli. 2. Canlı Vitreoretinal Cerrahi Sempozyumu. İstanbul, Kasım 2010

15- Erakgün T. Vitreoretinal Cerrahide Zor Olgular. TOD 32. Kış Sempozyumu, Ocak 2011

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

1- Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Avşar R, ‘Clinical performance and decentration: StaarTM AA 4203 V Plate Haptic and StaarTM AQ 2010 V Three Piece foldable IOL’, Abstract Book XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 92, Prague, 1997

2- Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Akkın C, Avşar R, ‘Clinical performance and safety of the CeeonTM  model 920 IOL’, Abstract Book XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 92, Prague, 1997

3- Erakgün T. ‘A new technique in posteriorly dislocated intraocular lenses’, Abstract Book 2nd Egyptian Vitreoretinal Society Meeting, 20, Sharm-el Sheikh, 2005

4- Erakgün T.Management of posterior segment foreign bodies with a simple snare. VII. ISOT Ocular Trauma Meeting, Rome, 2006

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

1- Erakgün T, Andaç K, Ateş H, ‘Changes in visual field after trabeculectomy in late-phase primary open-angle glaucoma’, Abstract Book XXVIIth International Congress of Ophthalmology, 181, Toronto, 1994

2- Kaşkaloğlu M, Erakgün T, Avşar R, ‘Early results of clinical performance of the Medevec Mini-loop vitreous stabilizing plate haptic IOL’, Abstract Book XVth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 109, Prague, 1997

3- Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Azarsız S, ‘Early results of clinical performance of the Corneal ™ Acrylic foldable lenses’, Abstract Book XXVIIIth International Congress of Ophthalmology, 107, Amsterdam, 1998

4- Uretmen O, Akkın C, Killi R, Erakgun T, ‘Color Doppler imaging in patients with asymmetric age related macular degeneration’ Abstract Book XIIth Congress European Society of Ophthalmology, 162, Stockholm, 1999

5- Akkın C, Erakgün T, ‘Secondary foldable intraocular lens implantation in aphakic eyes’, Abstract Book XIIth Congress European Society of Ophthalmology, 257, Stockholm, 1999

SCI veya SSCI dışında yapılan etkinlik

1-    Retina- Vitreus Dergisi Bilimsel Kurul Üyeliği
2-    Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Bilimsel Kurul Üyeliği

1- Kayıkçıoğlu Ö, Kayıkçıoğlu M, Erakgün T, Güler C, ‘Electrocardiographic changes during subconjunctival injections’, International Ophthalmology, 23, 37-41 (1999)
(ISSN:0165-5701) (1999 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:
1- Bohluli B, Bayat M, Sarkarat F, et al. Trigeminocardiac reflex during Le Fort I osteotomy: a case-crossover study. ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY2010; 110(2): 178-181

2- Lubbers HT, Zweifel D, Gratz KW, et al. Classification of Potential Risk Factors for Trigeminocardiac Reflex in Craniomaxillofacial Surgery. JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 2010; 68 (6): 1317-1321

3- Paton JFR, Nalivaiko E, Boscan P, et al. Reflexly evoked coactivation of cardiac vagal and sympathetic motor outflows: Observations and functional implications. Conference Information: Annual Meeting of the Australian-Neuroscience, JAN 31-FEB 03, 2006 Sydney, AUSTRALIA. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2006; 33 (12): 1245-1250

4- Kozak I, Cheng LY, Freeman WR. Lidocaine gel anesthesia for intravitreal drug administration. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2005; 25 (8): 994-998

5- Yilmaz T, Erol FS, Yakar H, et al. Delayed trigeminocardiac reflex induced by an intraorbital foreign body – Case report. OPHTHALMOLOGICA2006; 220(1): 65-68

6- Paton JFR, Boscan P, Pickering AE, et al. The yin and yang of cardiac autonomic control: Vago-sympathetic interactions revisited. BRAIN RESEARCH REVIEWS 2005; 49 (3): 555-565

7- Boscan P, Paton JFR. Integration of cornea and cardiorespiratory afferents in the nucleus of the solitary tract of the rat. AMERICAN JOURNAL OF

PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 2002; 282 (4): H1278-H1287

2- Afrashi F, Erakgün T, Köse S, Ardıç K, Menteş J, ‘Blue-on-yellow perimetry versus achromatic perimetry in type 1 diabetes mellitus without retinopathy’, Diabetes Research and Clinical Practice 2003 Jul;61(1):7-11. (ISSN: 0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Shahidi AM, Sampson GP, Pritchard N, et al. Exploring retinal and functional markers of diabetic neuropathy. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY 2010; 93 (5): 309-323

2- Bell A, James AC, Kolic M, et al. Dichoptic Multifocal Pupillography Reveals Afferent Visual Field Defects in Early Type 2 Diabetes. INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2010; 51 (1): 602-608

3- Bengtsson B, Hellgren KJ, Agardh E. Test-retest variability for standard automated perimetry and short-wavelength automated perimetry in diabetic patients. ACTA OPHTHALMOLOGICA 2008; 86 (2): 170-176

4- Biallosterski C, Van Velthoven MEJ, Michels RPJ, et al. Decreased optical coherence tomography-measured pericentral retinal thickness in patients with diabetes mellitus type 1 with minimal diabetic retinopathy. BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY2007; 91(9): 1135-1138

5- Nitta K, Saito Y, Kobayashi A, et al. Influence of clinical factors on blue-on-yellow perimetry for diabetic patients without retinopathy – Comparison with white-on-white perimetry. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2006; 26 (7): 797-802

6- Bearse MA, Adams AJ, Han Y, et al. A multifocal electroretinogram model predicting the development of diabetic retinopathy. PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 2006; 25(5): 425-448

7- Pasquale LR, Kang JH, Manson JE, et al. Prospective study of type 2 diabetes mellitus and risk of primary open-angle glaucoma in women. OPHTHALMOLOGY2006; 113(7): 1081- 1086

8- Bengtsson B, Heijl A, Agardh E. Visual fields correlate better than visual acuity to severity of diabetic retinopathy. DIABETOLOGIA 2005; 48 (12): 2494-2500

9- Apaydin KC, Akar Y, Akar ME, et al. Menstrual cycle dependent changes in blue-on-yellow visual field analysis of young diabetic women with severe non-proliferative diabetic retinopathy. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY2004; 32(3): 265-269

3- Menteş J, Erakgün T, Afrashi F, Kerci G, ‘The incidence of cystoid macular edema after uncomplicated phacoemulsification’, Ophthalmologica 2003 Nov-Dec;217(6):408-12. (ISSN: 0030- 3755) (2003 yılı SCI- E dergisi)

Atıflar:

1- Ghosh S, Roy I, Biswas PN, et al. Prospective randomized comparative study of macular thickness following phacoemulsification and manual small incision cataract surgery. ACTA OPHTHALMOLOGICA 2010; 88 (4): e102-e106

2- Ilavska M, Kardos L. Phacoemulsification of mature and hard nuclear cataracts. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY 2010; 111 (2): 93-96

3- Kim SJ, Flach AJ, Jampol LM. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs in Ophthalmology. SURVEY OF OPHTHALMOLOGY 2010; 55 (2): 108-133

4- Kecik D, Makowiec-Tabernacka M, Golebiewska J, et al. Macular thickness and volume after uncomplicated phacoemulsification surgery evaluated by optical coherence tomography. A one-year follow-up. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 2009; 30 (5): 610-614

5- Altiparmak UE, Ersoz I, Hazirolan D, et al. The Impact of Nd:YAG Capsulotomy on Foveal Thickness Measurement by Optical Coherence Tomography. OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING 2010; 41(1): 67-71

6- Mathys KC, Cohen KL. Impact of nepafenac 0.1% on macular thickness and postoperative visual acuity after cataract surgery in patients at low risk for cystoid macular oedema. Conference Information: Annual Meeting of the Association-for-Research-in-Vision-and-Ophthalmology, APR, 2008 Ft Lauderdale, FL. EYE 2010; 24 (1): 90-96

7- Cagini C, Fiore T, Iaccheri B, et al. Macular Thickness Measured by Optical Coherence Tomography in a Healthy Population Before and After Uncomplicated Cataract Phacoemulsification Surgery. CURRENT EYE RESEARCH 2009; 34 (12): 1036-1041

8- Kurz S, Krummenauer F, Thieme H, et al. Optical coherence tomography of macular thickness after biaxial vs coaxial microincision clear corneal cataract surgery. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2009; 19 (6):  990-997

9- Poley BJ, Lindstrom RL, Samuelson TW, et al. Intralocular pressure reduction after phacoemulsification with intraocular lens implantation in glaucomatous and nonglaucomatous eyes Evaluation of a causal relationship between the natural lens and open-angle glaucoma. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2009; 35 (11): 1946-1955

10- Kim SJ, Martin DF, Hubbard GB, et al. Incidence of Postvitrectomy Macular Edema Using Optical Coherence Tomography. OPHTHALMOLOGY 2009; 116 (8): 1531-1537

11- Belair ML, Kim SJ, Thorne JE, et al. Incidence of Cystoid Macular Edema after Cataract Surgery in Patients with and without Uveitis Using Optical Coherence Tomography. AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2009; 148 (1): 128-135

12- Kim SJ, Bressler NM. Optical coherence tomography and cataract surgery. CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY 2009; 20 (1): 46-51

13- Yuksel N, Dogu B, Karabas VL, et al. Foveal thickness after phacoemulsification in patients with pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliation glaucoma, or primary open-angle glaucoma. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2008; 34 (11): 1953-1957

14- Wittpenn JR, Silverstein S, Heier J, et al. A randomized, masked comparison of topical ketorolac 0.4% plus steroid vs steroid alone in low-risk cataract surgery patients.  AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2008; 146 (4): 554-560

15- Kim SJ, Belair ML, Bressler NM, et al. A method of reporting macular edema after cataract surgery using optical coherence tomography. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2008; 28(6): 870-876

16- Kim SY, Yang J, Lee YC, et al.Effect of a single intraoperative sub-Tenon injection of triamcinolone acetonide on the progression of diabetic retinopathy and visual outcomes after cataract surgery. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2008; 34 (5): 823-826

17- Baatz H, Darawsha R, Ackermann H, et al. Phacoemulsification does not induce neovascular age-related macular degeneration. INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2008; 49 (3): 1079-1083

18- Arevalo JF, Garcia-Amaris RA, Roca JA, et al. Primary intravitreal bevacizumab for the management of pseudophakic cystoid macular edema – Pilot study of the Pan-American Collaborative Retina Study Group
Conference Information: Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, APR, 2007 San Diego, CA. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2007; 33 (12): 2098-2105

19- Hariprasad SM, Callanan D, Gainey S, et al. Cystoid and diabetic macular edema treated with nepafenac 0.1%
Source: JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 2007; 23 (6): 585-589

20- von Jagow B, Ohrloff C, Kohnen T. Macular thickness after uneventful cataract surgery determined by optical coherence tomography Conference Information: 104th Annual Meeting of the Deutsche-Ophthalmologischen-Gesellschaft, SEP 21-24, 2006 Berlin, GERMANY. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 2007; 245 (12): 1765-1771

21- Colin J. The role of NSAIDs in the management of postoperative ophthalmic inflammation
Source: DRUGS 2007; 67(9): 1291-1308

22- Schmier JK, Halpern MT, Covert DW, et al. Evaluation of costs for cystoid macular edema among patients after cataract surgery. Conference Information: Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, MAR-APR, 2006 San Francisco, CA. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2007; 27(5): 621-628

23- Yavas GF, Ozturk F, Kusbeci T. Preoperative topical indomethacin to prevent pseudophakic cystoid macular edema. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2007; 33 (5): 804-807

24- Kim SJ, Equi R, Bressler NM. Analysis of macular edema after cataract surgery in patients with diabetes using optical coherence tomography. OPHTHALMOLOGY 2007; 114 (5): 881-889

25- Degenring RF, Vey S, Kamppeter B, et al.  Effect of uncomplicated phacoemulsification on the central retina in diabetic and non-diabetic subjects. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 2007; 245 (1): 18-23

26- Cohen SM, Davis A, Cukrowski C. Cystoid macular edema after pars plana vitrectomy for retained lens fragments
Conference Information: 105th Annual Meeting of the American-Academy-of-Ophthalmology, NOV 11-14, 2001 NEW ORLEANS, LA. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2006; 32(9): 1521-1526

27- Escaravage GK, Cohen KL, Patel SB, et al. Quantification of macular and optic disc hyperfluorescence after phacoemulsification in diabetes mellitus. Conference Information: Annual Meeting of the Association-for-Research-in-Vision-and-Ophthalmology, APR 30-MAY 05, 2005 Ft Lauderdale, FL. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2006; 32 (5): 803-811

28- Catier A, Tadayoni R, Massin P, et al. Advantages of acetazolamicle associated with anti-inflammatory medications in postoperative treatment of macular edema. JOURNAL FRANCAIS D OPHTALMOLOGIE 2005; 28 (10): 1027-1031s: 1027-1031

29- Perry HD, Donnenfeld ED. An update on the use of ophthalmic ketorolac tromethamine 0.4%. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 2006; 7(1): 99-107

30- Gogate PM, Kulkarni SR, Krishnaiah S, et al. Safety and efficacy of phacoemulsification compared with manual small-incision cataract surgery by a randomized controlled clinical trial – Six-week results.  OPHTHALMOLOGY 2005; 112 (5): 869-874

31- Ergun E, Abramov A, Zawinka C, et al. Incidence of patients presenting with exudative maculopathy and neovascular retinal disease in an urban population. WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT 2004; 116(21-22): 737-743

4- Erakgün T, Afrashi F, Nalbantgil S, Özbaran M, Menteş J, ‘Asymptomatic Cytomegalovirus Retinitis after Cardiac Transplantation’, Ophthalmologica 2003 Nov-Dec;217(6):446-50 (ISSN: 0168-8227) (2003 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:   

1- Sulemanjee NZ, Merla R, Lick SD, et al. The first year post-heart transplantation: Use of immunosuppressive drugs and early complications. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 2008; 13 (1): 2008

2- Akerele T, Lightman S.  Ocular complications in heart, lung and heart-lung recipients. BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2007; 91 (3): 310-312

3- Bertelmann E, Liekfeld A, Pleyer U, et al. Cytomegalovirus retinitis in Wegener’s granulomatosis: case report and review of the literature. ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA2005; 83(2): 258-261

5- Afrashi F, Erakgun T, Akkın C, Kaskaloglu M, Mentes J. Conventional buckling surgery or primary vitrectomy with silicone oil tamponade in rhegmatogenous retinal detachment with multiple breaks. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004 Apr;242(4):295-300. Epub 2004 Jan 9 (ISSN: 0721-832X) (2004 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1-  la Cour M, Lux A, Heegaard S. Visual Loss under Silicone Oil. KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 2010; 227 (3): 181-184

2- Goezinne F, La Heij EC, Berendschot TTJM, et al. Incidence of redetachment 6 months after scleral buckling surgery. ACTA OPHTHALMOLOGICA 2010; 88 (2): 199-206

3- Dayani PN, Blinder KJ, Shah GK, et al.  Surgical Outcome of Scleral Buckling Compared With Scleral Buckling With Vitrectomy for Treatment of Macula-off Retinal Detachment. OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING 2009; 40 (6): 539-547

4- Abu El-Asrar AM, Al-Kwikbi HF, Kangave D. Prognostic factors after primary vitrectomy and perfluorocarbon liquids for bullous rhegmatogenous retinal detachment. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2009; 19 (1): 107-117

5-  Von Fricken MA, Kunjukunju N, Weber C, et al. 25-GAUGE SUTURELESS VITRECTOMY VERSUS 20-GAUGE VITRECTOMY FOR THE REPAIR OF PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2009; 29 (4): 444-450

6- Alexander P, Ang A, Poulson A, et al. Scleral buckling combined with vitrectomy for the management of rhegmatogenous retinal detachment associated with inferior retinal breaks. EYE 2008; 22 (2): 200-203

7- Sodhi A, Leung LS, Do DV, et al. Recent trends in the management of rhegmatogenous retinal detachment. SURVEY OF OPHTHALMOLOGY 2008; 53 (1):  50-67

8-  Heimann H, Bartz-Schmidt KU, Bornfeld N, et al. Primary pars plana vitrectomy. Techniques, indications and results. OPHTHALMOLOGE 2008; 105 (1) 19-26

9- Heimann H, Bartz-Schmidt KU, Bornfeld N, et al. Scleral buckling versus primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment – A prospective randomized multicenter clinical study

Conference Information: Joint Annual Meeting of the Retina-Society/Club-Jules-Gonin, OCT 15-20, 2006 Cape Town, SOUTH AFRICA. OPHTHALMOLOGY 2007; 114 (12): 2142-2154

10- Feltgen N, Weiss C, Wolf S, et al. Scleral buckling versus primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment study (SPR Study): recruitment list evaluation. Study report no. 2
Conference Information: 103rd Annual Meeting of the Deutschen-Ophthalmologischen-Gesellschaft, SEP 25-29, 2005 Berlin, GERMANY. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 2007; 245 (6): 803-809

11-  Schwartz SG, Flynn HW. Primary retinal detachment: scleral buckle or pars plana vitrectomy? CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY 2006; 17 (3): 245-250

12- Heimann H, Zou XL, Jandeck C, et al. Primary vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment: an analysis of 512 cases. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 2006; 244 (1): 69-78

6- Erakgun T, Egrilmez S. Prognostic factors of vitrectomy in posterior segment intraocular foreign bodies. J Trauma 2008 Apr;64(4):1034-7 (ISSN: 0022-5282) (2008 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Lima-Gomez V, Munoz-Gutierrez YE. Ocular trauma characteristics associated with urgent retinal surgery. CIRUGIA Y CIRUJANOS 2010; 78 (2): 109-112

7- Erakgün T, Ateş H, Akkın C, Kaşkaloğlu M, ‘A simple “lasso” for intraocular foreign bodies’, Ophthalmic Surgery and Lasers, 30, 63-66 (1999)
(ISSN: 0022-023X) (1999 yılı SCI-E dergisi)
Atıflar:

1- Eckardt C, Eckert T, Eckardt U. Memory snare for extraction of intraocular foreign bodies. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2006; 26 (7): 845-847

8- Erakgün T, Kaşkaloğlu M, Kayıkçıoğlu Ö, ‘A simple closed chamber technique for repair of traumatic iridodialysis in phakic eyes’, Ophthalmic Surgery and Lasers, 32, 83-85 (2001)

(ISSN: 0022-023X) (2001 yılı SCI-E dergisi)
Atıflar:

1- Ozdek S, Ozmen MC. A Simple Surgical Technique for Repair of Iridodialysis.  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 2009; 39 (2): 317-319

2- Richards JC, Kennedy CJ. Sutureless technique for repair of traumatic iridodialysis.  OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING 2006; 37 (6): 508-510

3- Hoffman RS, Fine IH, Packer M.  Scleral fixation without conjunctival dissection.  JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2006; 32 (11): 1907-1912

– Hoffman RS, Fine IH, Packer M, et al. Scleral fixation using suture retrieval through a scleral tunnel. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2006; 32(8): 1259-1263

9- Erakgün T, Kayıkçıoğlu Ö, ‘Double-cystotome capsulorhexis technique in pediatric cataracts’, Journal of Pediatric Ophthalmology and  Strabismus, 38, 103-104 (2001)
(ISSN: 0191-3913) (2001 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Hamada S, Low S, Walters BC, et al. Five-year experience of the 2-incision push-pull technique for anterior and posterior capsulorrhexis in pediatric cataract surgery. OPHTHALMOLOGY2006; 113(8): 1309-1314

2- Gibbon CEA, Quinn AG. Use of capsulorhexis and Healon 5 in children younger than 5 years of age
Conference Information: 30th Annual Meeting of the American-Association-for-Pediatric-Ophthalmology-and-Strabismus, MAR 27-31, 2004 Washington, DC.  JOURNAL OF AAPOS 2006; 10 (2): 180-181

3- Jeng BH, Hoyt CS, McLeod SD. Completion rate of continuous curvilinear capsulorhexis in pediatric cataract surgery using different viscoelastic materials. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2004; 30 (1): 85-88

10- Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, Güler C, ‘Trypan blue mixed with sodium hyaluronate for capsulorhexis’, Journal of  Cataract and Refractive Surgery, 27, 970 (2001)

(ISSN: 0886-3350) (2001 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Rodrigues EB, Costa EF, Penha FM, et al.The Use of Vital Dyes in Ocular Surgery. SURVEY OF OPHTHALMOLOGY 2009; 54 (5): 576-617

2- Kayikcioglu O. Clear corneal incision with trypan-blue-coated blades. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2007; 33 (2): 351-352

3- Wong VWY, Lai TYY, Lee GKY, et al. A prospective study on trypan blue capsule staining under air vs under viscoelastic. EYE 2006; 20 (7): 820-825

4- Ozturk F, Osher RH. Capsular staining: recent developments. CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY2006; 17(1): 42-44

5- Caporossi A, Balestrazzi A, Alegente M, et al. Trypan blue staining of the anterior capsule: The one-drop technique. OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING2005; 36(5): 432-434

6- Chang YS, Tseng SY, Tseng SH. Comparison of dyes for cataract surgery – Part 2: Efficacy of capsule staining in a rabbit model. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2005; 31(4): 799-804

7- Marques DMV, Marques FF, Osher RH. Three-step technique for staining the anterior lens capsule with indocyanine green or trypan blue. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY2004; 30(1): 13-16   Volume: 30

8- Chowdhury PK, Raj SM, Vasavada AR. Inadvertent staining of the vitreous with trypan blue. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2004; 30 (1): 274-276

9- Dada VK, Sharma N, Sudan R, et al. Anterior capsule staining for capsulorhexis in cases of white cataract – Comparative clinical study. Conference Information: 105th Annual Meeting of the American-Academy-of-Ophthalmology, NOV 11-14, 2001 NEW ORLEANS, LA. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2004; 30 (2): 326-333

10- Toprak AB, Erkin EF, Guler C. Trypan blue staining of the anterior capsule under an air bubble with a modified cannula. OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING 2003; 34 (3): 236-238

11- Khokhar S, Pangtey MS, Panda A, et al. Painting technique for staining the anterior lens capsule. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2003; 29 (3): 435-436

12- Trivedi RH, Werner L, Apple DJ, et al. Viscoanesthesia – Part I: Toxicity to corneal endothelial cells in a rabbit model. Conference Information: Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, JUN, 2002 PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2003; 29 (3): 550-555

13- Pandey SK, Werner L, Apple DJ, et al. Viscoanesthesia – Part III: Removal time of OVD/viscoanesthetic solutions from the capsular bag of postmortem human eyes. Conference Information: Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, JUN, 2002 PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2003; 29 (3): 563-567

14- Lanzl IM, Mertz MM. Why mix trypan blue with viscoelastic agents? JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2003; 29 (2): 237

15- Yetik H, Devranoglu K, Ozkan S. Determining the lowest trypan blue concentration that satisfactorily stains the anterior capsule. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY2002; 28(2): 988-991

16- Dada VK, Sudan R, Sharma N, et al. Trypan blue with a viscoelastic agent. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY2002; 28(2): 205-206

11- Erakgün T, Akkın C, Menteş J, ‘Management of the posterior segment foreign bodies with a simple snare’, Retina 2003 Dec;23(6):858-60.

(ISSN: 0275-004X) (2003 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Yao Y, Wang ZJ, Yan S, et al. An Alternative Method of Extraction: Use of a Catheter to Remove Intraocular Foreign Bodies During Vitrectomy. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2009; 29 (4) : 552-555

2- Eckardt C, Eckert T, Eckardt U. Memory snare for extraction of intraocular foreign bodies. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2006; 26 (7): 845-847

12- Kayıkcıoglu O, Egrilmez S, Emre S, Erakgun T. Human cataractous lens nucleus implanted in a sheep eye lens as a model for phacoemulsification training. J Cataract Refract Surg. 2004 Mar;30(3):555-7 (ISSN: 0886-3350) (2004 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Henderson BA, Grimes KJ, Fintelmann RE, et al. Stepwise approach to establishing an ophthalmology wet laboratory. JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2009; 35 (6): 1121-1128

2- Deeley JM, Mitchell TW, Wei XJ, et al. Human lens lipids differ markedly from those of commonly used experimental animals. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 2008; 6-7: 288-298

3- Henderson BA, Ali R. Teaching and assessing competence in cataract surgery. CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY 2007; 18(1): 27-31

13- Erakgun T, Akkın C, Afrashi F. Illuminated endochopper in the management of posteriorly dislocated lens nucleus. J Cataract Refract Surg. 2005 Sep;31(9):1697-8 (ISSN: 0886-3350) (2005 yılı SCI-E dergisi)

Atıflar:

1- Ryan EH. Fixation and Removal of Dislocated Lens Nuclei With the Shielded Bullet Pick. RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2008; 28 (9): 1344-1345

1- Doç.Dr.Tansu Erakgün. EÜTF Evre 4 Blok 3 Sinir-Duyu-Hareket-Davranış. Göz ve Çevresi Ağrıları

2- Doç.Dr.Tansu Erakgün. EÜTF 5. Sınıf Programı. Oftalmolojide Semiyoloji.
Doç.Dr.Tansu Erakgün. EÜTF 5. Sınıf Programı. Oftalmolojide İlaçlar ve Veriliş Yolları

3- Doç.Dr.Tansu Erakgün. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Görme Optiği-I.

Tamamlanmış uzmanlık tezi

1- Kapsül ve/veya zonül yetmezlikli afakik olguların cerrahi tedavisinde “iris kıskaç” lenslerinin kullanılması.
 

Dr.Zafer Öztaş
Doç.Dr.Tansu Erakgün, Tez Danışmanı